Chociaż rzadko zdajemy sobie z tego sprawę, istnieje szereg produktów używanych na co dzień, które przeszły wcześniej przez proces frezowania. Jakie są jego podstawy oraz na czym dokładnie polega, piszemy w dalszej części dzisiejszego artykułu.

Definicja frezowania

Frezowanie to nic innego, jak jeden z rodzajów obróbki skrawaniem, który polega na oddzieleniu warstwy metalu, drewna, tworzyw sztucznych lub innym podobnych materiałów, przy użyciu frezarki. Za sprawą tego procesu możemy nadać danym materiałom różne kształty lub zrobić np. wnęki na ozdoby, czy wzory.

Podział i podstawy frezowania

Istnieje kilka kryteriów, które wpływają na podział frezowania. Warto wyróżnić trzy z nich.

1. Kryterium technologiczne — frezowanie walcowe (obwodowe), frezowanie skośne (oś obrotu frezu jest inna niż 0 i 90 stopni) oraz czołowe (oś obrotu jest prostopadła).

Pojawianie się stale nowych narzędzi oraz zmiany w konstrukcji przekładają się na ciągły rozwój w obszarze frezowania. Analizując wcześniej wspomniane frezowanie technologiczne, należy wyróżnić frezowanie: profilowe i toczne, walcowo-czołowe, czołowe oraz
rowków i gwintów.

2. Kryterium kinematyczne — możemy wyróżnić dwa rodzaje frezowania: przeciwbieżne, wówczas gdy materiał obrabiany obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu ostrza oraz współbieżne, gdy przedmiot przesuwa się w tym samym kierunku, co ostrze.

Frezowanie przeciwbieżne wykonywane jest, gdy warstwa skrawana zagłębia się na ostrzu danego narzędzia. Istotne jest również to, że wraz ze zwiększeniem się zgłębienia wzrasta grubość warstwy skrawanej. Na początku procesu opór jest mniejszy, jednak wraz z wychodzeniem ostrza np. z drewna, będzie wzrastał.

Jeżeli chodzi o frezowanie współbieżne, warto zaznaczyć, że grubość warstwy skrawanej będzie największa przy wchodzeniu ostra frezy z obrabiany materiał, a zmniejszy się podczas wychodzenia. W tym przypadku nie występuje tarcie przed rozpoczęciem obróbki. Dobry sposób, gdy zależy nam np. na tym, aby wióry z drewna nie leciały przed frez, tylko za, co przekłada się na komfort pracy.

3. Kryterium konstrukcyjne — w tym przypadku wyróżnimy trzy rodzaje:
frezowanie swobodne (jednostronne), niepełne (dwustronne) oraz pełne (trzystronne) – wszystko zależy od ilości obrabianych powierzchni.

Przed przystąpieniem do prac, warto również zapoznać się z poziomami chropowatości dla wybranych rodzajów frezowania. Chociaż dane najczęściej są poglądowe, często ułatwiają pracę i nie odbiegają znacząco od rzeczywistych wyników.